Ważne telefony i adresy

 • Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, telefon na centralę 87 42 19 050, fax 87 42 19 099
 • Policja, ul. M. Kajki 16, tel. alarmowy 997, telefony komórkowe: 112, telefon stacjonarny: 87 42 16 307
 • Pogotowie Ratunkowe, ul. Papieża Jana Pawła II, tel. alarmowy 999, telefony komórkowe: 112, tel. stacjonarny: 87 42 16 337
 • Straż Pożarna, ul. Kolejowa, tel. alarmowy: 998, telefony komórkowe: 112, tel. 87 42 16 351
 • Gazownia (placówka gazowa Mikołajki), ul. Dąbrowskiego, tel. alarmowy: 992, tel. 87 42 16 054
 • WOPR – Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Okrężna 11B, tel. 601 100 100
 • Apteka, ul. 3 Maja 3, tel. 87 42 16 316
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ul. M. Kajki 128, tel. 87 42 16 063
 • Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych, ul. Papieża Jana Pawła II, tel. 87 42 15 038
 • Instytut Ekologii PAN – Stacja Hydrobiologiczna, ul. Leśna 13, tel. 87 42 16 051, fax: 87 42 16 133
 • Stowarzyszenie Wędkarskie „Mikołajki”, ul. 3 Maja 17, tel. 87 42 16 699