Urzędy i instytucje

  • Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, telefon na centralę 087 42 19 050, fax 087 42 19 099, mikolajki@mikolajki.pl, www.bip.mikolajki.pl
  • Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych, ul. Papieża Jana Pawła II, tel. 087 42 15 038
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ul. M. Kajki 128, tel. 087 42 16 063
  • Instytut Ekologii PAN – Stacja Hydrobiologiczna, ul. Leśna 13, tel. 087 42 16 051, fax: 087 42 16 133