Stacja Badawcza PAN w Popielnie

Stacja Badawcza PAN (Państwowej Akademii Nauk) w Popielnie zajmuje się badaniami między innymi nad bobrem, jeleniem oraz tarpanem, prowadzona jest również hodowla koników polskich. Placówka ta została utworzona już w latach 50. ubiegłego wieku w celu ochrony i wzbogacenia zasobów przyrodniczych. Do Popielna możemy dotrzeć z Mikołajek udając się gruntową drogą przez las do promu, jest to około 5 kilometrów. Następnie musimy przeprawi się przez Jezioro Bełdany do Wierzby, a stąd już tylko 2 kilometry dzielą nas od Stacji Badawczej.

Samo Popielno cechuje się wspaniałymi walorami przyrodniczymi i ma również doskonałe położenie w samym centrum Puszczy Piskiej, na półwyspie, który jest otoczony czterema jeziorami takimi jak wspomniane Bełdany, Śniardwy, Wartołty i Jezioro Mikołajskie, zatem nie dziwi fakt iż właśnie ono zostało wybrane na miejsce projektu PAN.

Program hodowli wolnej konika polskiego jest bardzo dobrze znany i ceniony nie tylko w Polsce, ale również zagranicą. Równie dużym uznaniem cieszy się „Program aktywnej ochrony bobra”, który mógł zaistnieć dzięki dobrze zorganizowanej unikatowej hodowli fermowej bobrów. Stacja Badawcza PAN zajmuje się również badaniami nad jeleniem szlachetnym, hodowlą bydła rasy polskiej czerwonej, posiada las doświadczalny mający powierzchnię 1600 hektarów, który jest rezerwatem wspomnianego konika polskiego. Warto zwrócić uwagę na roślinność występującą w lesie doświadczalnym. Przewagę ma tutaj bór świeży z sosną. Jeśli chodzi o naturalną roślinność, zalicza się do niej przede wszystkim sosna mazurska oraz borówka czarna. Dostrzec można również krzewinkę o nazwie zimioł północny, która jest rzadką odmianą reliktu glacjalnego, który jest charakterystyczny głównie dla klimatu północnej półkuli. Krzewinkę tę można rozpoznać po dzwonkowatych kwiatach w jasnoróżowym kolorze. Jeśli chodzi o faunę można spotkać tu między innymi wilki, łosie, jelenia europejskiego, sarny.

Ważnym punktem są prace prowadzone nad biologicznym kształtowaniem licznych leśnych ekosystemów, nad oddziaływaniem turystyki na ekosystemy leśne i nad odtwarzaniem naturalnych leśnych zasobów. Zaraz przy Stacji Badawczej PAN mieści się Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej oraz ekspozycja muzealna w muzeum przyrodniczym. Wystawa jest prezentowana w zabytkowym spichlerzu powstałym w XVIII wieku. Ciekawą propozycją jest bogata kolekcja zrzutów poroża jelenia, wystawa obrazująca historię koników polskich oraz bobrów europejskich.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się także ścieżki przyrodnicze, dzięki którym możemy poznać bliżej wspaniałą mazurską przyrodę. Pierwsza ze ścieżek ma długość 10 kilometrów i rozpoczyna się w Popielnie, po czym prowadzi wzdłuż jeziora Bełdany, do bramy wjazdowej do popielniańskiego lasu. Druga ścieżka o nazwie „Smolaki ” jest nieco krótsza i liczy sobie około sześć kilometrów, po drodze możemy zapoznać się przede wszystkim z roślinnością torfowiskową.

Dodaj komentarz