Stacja Badawcza Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie

Stacja Badawcza Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie (Ferma Jeleniowatych) została oficjalnie otwarta w roku 1986, ale jej organizacja rozpoczęła się dwa lata wcześniej przy ówczesnym Zakładzie Doświadczalnym PAN w Baranowie. Stację założył dr Andrzej Krzywiński. Omawiana Stacja Badawcza jest absolutnie unikatową zarówno w skali kraju jak i całej Europy. Pierwsze zwierzęta zostały przywiezione z fermy w Wejsunach niedaleko Popielna. Kolejne zwierzęta pochodziły z krajowych i zagranicznych hodowli, a także otwartych łowisk. Od roku 1991 Stacja Badawcza Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie należy do Instytutu Parazytologii im. W. Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk.

Na chwilę obecną Stacja mieści się na około 700 hektarach powierzchni, na obszarze takich gmin jak Mikołajki i Mrągowo, zaś siedziba znajduje się na południowym brzegu jeziora Kuc, które także jest częścią Stacji. Ciekawostką jest, iż wspomniane jezioro Kuc to jedno z najczystszych jezior w kraju. Teren stacji jest w części ogrodzony i prowadzi się tam bardzo intensywną i nowoczesną hodowlę jeleniowatych. Są to między innymi cenione jelenie europejskie Cervus elaphus hippelaphus, daniele Dama dama, jelenie sika Dybowskiego Cervus nippon hortullorum, a ponadto muflony, kozy domowe, owce, konie.

Stacja Badawcza Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie jest wyposażona w bardzo nowoczesne systemy manipulacji zwierzętami dzięki którym ma pełną kontrolę nad wszystkimi mieszkańcami Stacji. Umożliwia to między innymi bezproblemowe wykonywanie zabiegów weterynaryjnych i hodowlanych i wiele innych czynności. Każde zwierzę jest identyfikowane dzięki specjalnym kolczykom i tatuażom. Stacja Badawcza posiada też specjalne pomieszczenia laboratoryjne, w których wykonywane są różnego rodzaju zabiegi jak między innymi płukanie zarodków czy pobieranie nasienia (które sprzedawane są między innymi do Australii). Stacja sprzedaje zwierzęta zarówno do kraju jak i poza jego granice, do Szwecji, Czech, Litwy.

Poza pracą badawczą i naukową taką jak przede wszystkim prowadzenie prac z zakresu parazytologii, biologii oraz ekologii jeleniowatych, Stacja rozwija również z dużym powodzeniem działalność turystyczną i edukacyjną, szczególnie w sezonie letnim i wiosennym. Wówczas dla turystów teren udostępniany jest od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 17. Przy Stacji Badawczej mieści się również muzeum, w którym można obejrzeć bardzo pokaźną kolekcję trofeów i poroży jeleniowatych, wszystkie wystawy i zagadnienia poparte są doskonałej jakości zdjęciami i opisami.

Dodaj komentarz