Historia Mazur

Mazury są regionem geograficzno-kulturowym znajdującym się w Polsce północno-wschodniej. Mazury swoim zasięgiem obejmują obszar Pojezierza Mazurskiego oraz Pojezierza Iławskiego. Region ten znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim. Bardzo często obecnie myli się Mazury z Warmią czy też nazywa Mazurami wszystkie tereny w Polsce północno-wschodniej, gdzie istnieje duża ilość jezior i lasów, choć zarówno pod względem historycznym jak i geograficznym owe tereny do Mazur nie należą (tak jest przykładowo z Elblągiem, który choć mieści się w granicach województwa warmińsko-mazurskiego nie należy ani do Warmii ani do Mazur).

Mazurski krajobraz ukształtował się w czasie ostatniego zlodowacenia, które miało miejsce około 14-15 tysięcy lat temu. Na Mazurach znajdują się Śniardwy, które są największym polskim jeziorem oraz Mamry, które są jeziorem o największej objętości w kraju.

Ciekawa jest historia mazurskich cmentarzy, których jest na obszarze Warmii i Mazur około 3200. Cmentarze (przede wszystkim ewangelicko-augsburskie) zaczęły powstawać w XVIII wieku, wówczas też zaczęła się rozwijać sztuka nagrobna. Są to przede wszystkim cmentarze leśne, wojenne, rodzinne oraz wiejskie.

Najstarszymi śladami ludzkiej działalności na terenie Mazur są ślady sprzed 15 tysięcy lat, dokonano odkrycia śladów kultury łużyckiej XIII-V w. p.n.e. W pierwszych wiekach n.e. wyodrębniły się trzy zespoły typu plemiennego jak zespół galindzki, jaćwieski i estyjski. Z tego ostatniego wywodzą się Prusowie. W XIII wieku swoją działalność rozpoczyna zakon krzyżacki. W XVII wieku władzę w Prusach zaczęła sprawować dynastia Hohenzollernów. Ogromny spór o przynależność Mazur miał miejsce w czasie pierwszej wojny światowej, kiedy przeprowadzono plebiscyt okazało się, że aż 97 procent ludności opowiada się za przynależnością Mazur do Niemiec. Po zakończeniu drugiej wojny światowej zdecydowana część Mazur została przyłączona do Polski.